Treidaaja työssään.

Treidaus

Treidaaminen tarkoittaa aktiivista sijoittamista. Treidaaja tekee kauppaa esimerkiksi osakkeilla, valuutoilla sekä johdannaisilla, ja hänen tavoitteenaan on saada tehtyä mahdollisimman suuria voittoja lyhyellä aikavälillä. Treidaaminen on siis eri asia kuin perinteinen osta ja pidä -sijoittaminen.

Moni haaveilee treidaamisesta ammattina – olisihan hohdokasta tehdä rahakkaita töitä milloin ja missä tahansa ja oman aikataulun mukaan. Hyväksi treidaajaksi tuleminen ei kuitenkaan käy käden käänteessä. Muutamalla virheliikkeellä kokematon treidaaja saattaa tuhota jopa koko omaisuutensa.

Mikäli treidaamisen kuitenkin aloittaa maltilla ja pikkuhiljaa opetellen, voi siitä saada tuottoisan sivubisneksen tai jopa pääasiallisen ammatin.

Treidaaja tutkii graafeja.

Miten treidaus tapahtuu?

Treidaamisen ideana on tehdä sijoituksilla voittoa lyhyellä aikavälillä. Siinä missä perinteinen sijoittaminen tarkoittaa sitkeää osakkeiden tai rahastojen arvonnousun odottelua ja suhdannevaihteluiden sietämistä, on treidaajalla tarkoituksena tehdä kauppaa juuri päinvastaisilla toimilla. Treidaaja ostaa halvalla ja myy kalliilla – jopa saman päivän tai tunnin aikana.

Treidaamistyylejä on monia, ja ne poikkeavat toisistaan melko paljon. Monet treidaajat keskittyvätkin vain yhden lajin treidaukseen, ja hiovat taitonsa siinä mahdollisimman hyväksi.

Päivätreidaus

Päivätreidaus eli päiväkauppa tarkoittaa, että sijoittaja ostaa ja myy esimerkiksi osakkeita saman päivän aikana ja jopa useita kertoja päivässä.

Onnistuneeseen päivätreidaukseen vaaditaan suhteellisen paljon tietoa ja taitoa sekä lisäksi kurinalaista asennetta. Päivätreidauksen ammattilaiset kehottavat noudattamaan omassa sijoittamisessa aina tiettyä strategiaa, josta ei tule poiketa huonoinakaan hetkinä.

Päivätreidaaja yrittää ennustamaan jonkin tietyn sijoitusinstrumentin alimman päiväkohtaisen hinnan ja ajoittamaan ostamisen tähän hetkeen. Tämän jälkeen treidaaja pyrkii myymään ostamansa instrumentin pois päivän korkeimpaan hintaan ja viimeistään ennen markkinan sulkeutumista.

Positiotreidaus

Positiotreidaajilla on sijoittamisessaan päivätreidaajaa pidempi aikajana. Treidaushorisontti voi ulottua useisiin viikkoihin tai kuukausiin, joskus jopa vuosiin. Positiotreidaus onkin lähempänä perinteistä sijoittamista kuin päivätreidausta.

Positiotreidaajat perustavat päätöksentekonsa erilaisiin teknisiin analyyseihin. Lyhyen aikavälin kurssiheilahdukset eivät merkitse positiotreidaajalle kovin paljoa, sillä tavoitteena on päästä hyötymään pitkän aikavälin trendien muuttumisesta sijoittajalle positiiviseen suuntaan.

Swing-treidaus

Swing-treidauksessa aikajana kestää päivän tai muutaman ajan. Samoin kuin positiotreidaamisessa, myös swing-treidaamisessa käytetään päätöksenteon apuna teknistä analyysia, eli osto- ja myyntipäätökset syntyvät osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien hinnanmuutosten perusteella.

Swing-treidauksessa kaupanteossa pitoaika on suhteellisen pitkä, joten siihen ei välttämättä vaadita jatkuvaa markkinoiden tutkimista ja seuraamista. Swing-treidaaminen voikin olla hyvä vaihtoehto treidausta aloittavalle, sillä sitä voi tehdä esimerkiksi normaalin päivätyön ohella.

Skalppaus

Skalppaus eli scalping on treidaustyyleistä hektisin. Skalppauksessa aikajana voi olla minuutteja tai jopa vain sekunteja, sillä skalppaaja etsii voittoa pienimmistäkin hintavaihteluista. Skalppauksessa tavoitteena on tehdä päivän aikana monia kauppoja, siis enemmän kuin day trading -menetelmää käytettäessä.

Skalpatessa voitot eivät voi nousta yksittäisissä kaupoissa kovinkaan mittaviksi. Tästä syystä skalppausta täytyy tehdä isolla volyymilla. Tuottoa syntyy erittäin tarkalla treidauskohteiden tutkimisella ja markkinoiden herkeämättömällä seuraamisella.

Momentum-treidaus

Momentum-treidauksessa kaupanteko perustuu jossain tietyssä hetkessä tapahtuviin käänteisiin. Esimerkiksi jokin uutinen saattaa aiheuttaa voimakkaasti nousevan tai laskevan trendin, ja sitä seuraamalla momentum-treidaaja voi tehdä voittoa.

Kontrakauppa

Contrarian-treidaus eli kontrakauppa tarkoittaa, että kauppaa käydään trendin vastaisesti (vrt. momentum-treidaus). Kontrakauppaa tekevä perustaa toimintansa olettamukselle, että tietty vallitseva mieliala saa markkinat reagoimaan liian voimakkaasti. Tällaisessa tapauksessa jonkin osakkeen arvo saattaa esimerkiksi laskea niin alas, että hinta ei vastaa sen arvoa.

Arbitraasitreidaus

Arbitraasitreidauksessa sijoittaja yrittää hyötyä eroissa eri välittäjien hinnoittelussa. Hinnanerosta voi hyötyä ostamalla instrumenttia (esimerkiksi kultaa) halvimmasta paikasta ja myymällä sen paikkaan, josta siitä maksetaan eniten. Näin rahaa voi tehdä käytännössä riskittä.

Arbitraasitreidausta on vaikeaa tehdä jatkuvasti, sillä kyseisiä tilanteita tulee vastaan suhteellisen harvoin. Ja jos hinnaneroja löytyy, ne ovat voimassa vain hyvin lyhyen aikaa.

Kaupankäyntijärjestelmät

Hyvä kaupankäyntijärjestelmä on treidaajan paras ystävä. Saat järjestelmästä informaatiota kurssien heilahteluista ja pystyt seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia. Reaaliaikaiset tiedot ovat ehdoton peruste treidaamiselle, sillä tapahtumiin on reagoitava nopeasti.

Osa kaupankäyntijärjestelmistä tai -alustoista on maksullisia, osa ilmaisia. Aktiivinen ja nopeatempoista treidausta harrastava hyötyy huomattavasti maksullisten järjestelmien ominaisuuksista, jolloin monipuolinen ja hyvin toimiva kaupankäyntialusta maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Nordnet

Nordnet on Pohjoismaiden suosituin sijoitusalusta. Sen kautta voi käydä kauppaa esimerkiksi osakkeilla, rahastoilla, ETF-tuotteilla, valuutoilla ja hyödykkeillä.

Nordnetin hyviä puolia ovat helppokäyttöisyys ja edullisuus. Moniin muihin alustoihin verrattuna Nordnet perii kaupankäynnistä huomattavan pieniä kuluja, ja arvo-osuustilin perustaminen Nordnetiin on täysin maksutonta.

Nordnetin Shareville-yhteisö on hyödyllinen apuväline etenkin aloittavalle treidaajalle. Sharevillessä sijoittajat keskustelevat ajankohtaisista sijoittamiseen liittyvistä aiheista, ja samaisessa paikassa voi myös seurata muiden sijoittajien toimenpiteitä.

Treidaaja voi käyttää hyväkseen Nordnetin Infront Web Trader -työkalua, jonka kautta käyttöön saa kehittyneitä teknisiä analyyseja. Kaupankäynnissä voi hyödyntää instrumenttilistoja sekä stop/loss -tyyppisiä toimeksiantoja. Aktiiviselle treidaajalle on tarjolla myös Active Trader -etuohjelma.

Kuvankaappaus Nordnetin sivulta.

Kaupankäyntikulut

Välittäjän valinnassa kannattaa olla tarkkana, sillä varsinkin pienellä kassalla treidaava voi menettää liian kalliissa välityspalkkioissa prosentuaalisesti isoja summia.

Esimerkiksi Nordnetilla aloitteleva treidaaja voi käydä kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla ilman välityspalkkioita nouseviin ja laskeviin kursseihin, vivulla tai vivun kanssa. Nämä tuotteet on listattu euroissa Helsingin pörssiin, joten niitä treidaamalla välttää valuutanvaihtokulut sekä ylisuuret välityspalkkiot.

Treidaamisen aloittaminen

Treidaamista voi tehdä kaikilla samoilla instrumenteilla kuin sijoittamistakin. Voit treidata muun muassa osakkeita, optioita ETF:iä, futuureja, valuuttoja ja hyödykkeitä. Ennen treidaamisen aloittamista on tärkeää tutustua perinpohjaisesti treidattaviin sijoitusinstrumentteihin sekä niiden markkinoihin.

  1. Avaa treidaustili. Kokeile useita eri kaupankäyntialustoja ilmaisten demojen avulla ja harjoittele treidausta ”leikkirahalla”. Kun lähdet kokeilemaan oppimiasi taitoja käytännössä, aloita ensin pienillä summilla. Pidä treidauskassasi maltillisena – nyrkkisääntönä on, että edes koko kassan menettäminen ei heilauttaisi taloudellista tilannettasi.
  2. Valitse esimerkiksi 5-10 erilaista sijoitusinstrumenttia ja seurata niitä aktiivisesti. Tutustu niiden tavanomaisiin päiväkurssin vaihteluihin ja opettele ymmärtämään liikkeiden syitä.
  3. Treidauksessa on tärkeää määritellä oma strategia ja pysyä siinä. Päätä strategiassasi, millä tavoilla hallitset riskejä ja minkälaisia tappioita olet valmis sietämään. Tiukka ja tarkkaan harkittu strategia auttaa välttämään tunnepohjaisia toimenpiteitä ja minimoimaan riskejä.
  4. Omista treidauksista on hyvä pitää kirjaa. Merkkaa jokainen ottamasi positio ja liitä mukaan analyysi tappioista tai voitoista. Näin omia treidauksia on helpompi analysoida ja huomata mahdolliset toistuvat virheet.
  5. Muista, että häviöt kuuluvat treidaukseen. Älä anna niiden vaikuttaa liikaa treidaukseesi. Keskity aina seuraavaan treidiin ja usko itseesi.

Tekninen analyysi ja fundamenttianalyysi

Treidauksessa käytetään hyväksi teknistä analyysia, jonka avulla voidaan määritellä osto- ja myyntipaikkojen riskejä. Teknisellä analyysillä voidaan tutkia historiallisia kurssitietoja erilaisten graafien kautta, ja näin ennustamaan sijoitusinstrumentin hinnan tulevia muutoksia. Tekninen analyysi antaa apua tilastollisten poikkeamien ja vallitsevien trendien tunnistamista.

Vaikka menneiden tapahtumien perusteella on mahdotonta ennustaa tulevaisuutta, on historialla taipumus toistaa itseään. Tämä johtuu markkinapsykologiasta – hintojen muutokset aiheutuvat sijoittajien peloista ja optimismista vallitsevan tilanteen suhteen.

Fundamenttianalyysillä keskitytään tarkastelemaan kohteena olevan yhtiön liiketoimintaa, toimialan dynamiikkaa ja kilpailuun vaikuttavia tekijöitä. Fundamenttianalyysin avulla voidaan yrittää ennustaa yhtiön tuloskehitystä ja kassavirran kokoa, joiden kautta voidaan määritellä yrityksen ”oikea arvo” ja kartoittaa liiketoimintaan liittyvää riskiä.