kuva sähkölampuista

Sähkösopimukset vertailussa

Sähkösopimuksia vertailemalla ja kilpailuttamalla voi säästää selvää rahaa. Sähköä ei ole enää vuosiin ole ollut pakko ostaa paikalliselta sähköyhtiöltä, vaan sopimuksen voi tehdä minkä tahansa sähköntoimittajan kanssa. Kilpailuttamisen teko onnistuu vaivatta suoraan netissä.

Vastuullinen sähkönostaja ei kuitenkaan hanki sähköä ainoastaan hinnan perusteella. Kun teet vertailun fiksusti, saat hankittua sekä edullisen että eettistä tarkastelua kestävän sähkösopimuksen.

Sähkösopimusten vertailutaulukko

Olemme koonneet alla olevaan taulukkoon muutamia esimerkkejä erilaisista sähkönmyyntisopimuksista. Koska hinta lasketaan sopimuksissa eri tavalla, olemme yhteneväisyyden vuoksi laskeneet hinnat vuositasolla, 3 000 kWh:n mukaan. Kulutus vastaa noin 70 m2:n kokoisen kerrostaloasunnon sähkönkulutusta vuodessa.

Sähkön myyjäArvio kuukausihinnastaKuukausimaksuPörssisähkön välityspalkkio
Fortum60 €/kk (kiinteä hinta)Ei lisämaksujaEi välityspalkkiota
Vattenfall88 €/kk2,95€0,39 snt/kWh
Kotimaan Energia84 €/kk3,99€ (Hintaturva 4,90€/kk)0,19 snt/kWh
Ilmatar88,06 €/kk2,49€0,45 snt/kWh
Nordic Green Energy89,48 €/vuosi3,80€0,49 snt/kWh
Hinnat tarkistettu 08/2022

Sähkön kilpailutus maksutta

  • Ilmainen
  • Vertailu ei sido sinua mihinkään
  • Tee sopimus saman tien verkossa

Mistä sähkölaskun hinta muodostuu?

Sähkölasku koostuu kolmesta eri asiasta: sähköenergiasta, sähkön siirtopalvelusta eli sähköverkkopalvelusta sekä veroista. Näistä kolmesta tekijästä voit itse asiassa kilpailuttaa vain yhden, eli sähköenergian osuuden.

Sähkön kilpailutus yhdellä lomakkeella onnistuu helposti Zmartan sähkövertailun avulla.

Sähköenergia

Sähköenergia on sitä energiaa, jolla sähkölaitteesi toimivat. Tätä sähköä ostat sähkönmyyjältä, ja maksat siitä kulutuksen mukaan. Sähköenergiamaksuun kuuluu kiinteä perusmaksu sekä erillinen kulutusmaksu, joka voi olla joko aina sama tai vaihtua vuorokauden- tai vuodenajan mukaan.

Sähkön myyntihinnat vaihtelevat eri sähköyhtiöiden välillä, joten vertailu kannattaa. Pienessäkin asunnoissa asuva saa säästettyä rahaa sähkösopimuksen kilpailuttamisella, mutta esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan kannattaa tehdä vertailu jopa puolivuosittain.

Voit sähkösopimusta tehdessäsi myös päättää, mistä lähteestä haluat sähkösi tulevan. Vastuullinen sähkönostaja valitsee vaihtoehdoista ympäristöystävällisimmän – uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö kun ei ole nykyään välttämättä edes muita vaihtoehtoja kalliimpi.

Sähkönsiirto

Jotta sähkö saadaan siirrettyä energiayhtiöstä kotiisi, tarvitaan sähköverkkoa. Sähkölaskussa maksetaankin erikseen sähköverkkopalvelusta eli sähkönsiirrosta. Tätä palvelua ei voi kilpailuttaa, sillä käytettävä sähköverkko määräytyy käyttökohteen eli asuinpaikkasi mukaan. Verkkoyhtiötä ei siis voi vaihtaa.

Sähkönsiirrosta perittävät hinnat vaihtelevat jonkin verran energiayhtiön mukaan. Yhtiöt eivät voi kuitenkaan määritellä hintoja mielivaltaisesti, sillä Energiavirasto valvoo hintojen kohtuullisuutta neljän vuoden jaksoissa. Energiaviraston määräyksen mukaan sähköverkkoyhtiöt eivät voi nostaa hintoja yli 15 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna.

Sähkövero

Varsinaisen sähkön ja sen siirron lisäksi maksat sähkölaskussasi sähköveroa (laskutetaan siirtohinnassa) sekä arvonlisäveroa. Näihin maksuihin ei voi vaikuttaa omilla toimilla.

Sähkösopimustyyppejä on erilaisia

Sähkösopimusta tehdessä kannattaa miettiä tarkkaan, minkälaiseen sopimustyyppiin olet valmis sitoutumaan. Sopimustyyppi nimittäin määrittelee, kuinka vapaa olet jatkossa kilpailuttamaan sähkösopimustasi.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus tehdään sähkön myyjän ja asiakkaan välille toistaiseksi jatkuvana. Tällaisen sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, eli sen ottaja jättää itselleen vapauden kilpailuttaa sopimus aina halutessaan.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa asiakas sitoutuu maksamaan tiettyä hintaa sähköenergialle sekä maksamaan ennalta määrätyn perushinnan. Sähköyhtiö voi korottaa hintaa, mutta siitä pitää ilmoittaa kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksensa kahden viikon varoitusajalla. Jos irtisanoja on sähköyhtiö, on irtisanomisaika kuukausi.

Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikainen sähkösopimus tehdään yleensä vuodeksi tai korkeintaan kahdeksi. Tänä aikana hinta ei voi muuttua. Kun määräaika päättyy, päättyy myös sopimus, ja sen voi kilpailuttaa uudestaan.

Määräaikaista sopimusta ei yleensä voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Et siis voi vaihtaa sähköyhtiötä, vaikka saisit kilpailevalta yhtiöltä huomattavasti paremman tarjouksen. Yhtiötä voi kuitenkin vaihtaa muuton yhteydessä.

Määräaikaisen sopimuksen hyviä puolia on vaivattomuus sekä hinta, joka ei voi nousta sopimuksen voimassaoloaikana. Määräaikaista sopimusta tehdessä kannattaa vaihtoehdot kuitenkin kilpailuttaa huolellisesti, jotta huonoon sopimukseen ei jäisi loukkuun.

Pörssisidonnainen sähkösopimus

Pörssisidonnainen sähkösopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa sähkön hinta määräytyy sähköpörssin vuorokausimarkkinahinnan mukaan. Yleensä hinnoittelu on Suomessa sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pooliin.

Sähkön hinnaksi määräytyy pörssihinta, johon lisätään sähkönmyyjän perimä välityspalkkio sekä sopimuksen perusmaksu. Yleensä hinta on sidottu viitearvoihin, eikä niiden sisällä tapahtuvista hinnanvaihteluista tarvitse ilmoittaa asiakkaalle erikseen.

Vinkki: Jos osakemarkkinat kiinnostavat, voit lukea artikkelimme parhaan osakevälittäjän etsimisestä.

Kaksiaikainen sähkösopimus

Kaksiaikainen sähkösopimus tarkoittaa, että yö- ja päiväsähkölle on olemassa omat tariffinsa. Näin osan sähkölaitteista voi esimerkiksi ajastaa toimimaan halvemmalla yösähköllä.

Huonojakin sopimuksia ja sähköyhtiöitä on olemassa

Suurin osa sähkösopimuksista on ongelmattomia, mutta jotkut sähköyhtiöt voivat tarjota asiakkaille myös huonoja sähkösopimuksia. Ongelmia voi ilmetä myös sähköyhtiön asiakaspalvelun tasossa.

Useimmiten ongelmia ja valituksia aiheuttaa sähkön myynnin hinta, joka nousee nopeasti sähkösopimuksen teon jälkeen. Joskus sähköyhtiöt kalastelevat uusia asiakkaita todella alhaisella hinnalla, ja asiakkuuden alkamisen jälkeen hinta voi nousta radikaalistikin. Hinnanmuutoksista täytyy ilmoittaa asiakkaalle kuukauden varoajalla, mutta kaikki ostajat eivät kiinnitä huomiota suureen hinnaneroon.

Hinta voi kuitenkin nousta vain määräaikaisessa sähkösopimuksessa. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus vaihtaa sähköyhtiötä kahden viikon irtisanomisajalla.

Mitä on vihreä sähkö tai ympäristösähkö?

Kaikissa energiantuotantomuodoissa on omat haasteensa, joten täydellistä keinoa energian tuottamiseen ei ole. Osa sähköntuotannon muodoista on kuitenkin selkeästi toisia haitallisempia. Uusiutuvien energialähteiden avulla tuotettua sähköä kutsutaan ympäristösähköksi tai vihreäksi sähköksi, sillä niiden ympäristövaikutukset ovat selkeästi pienemmät kuin muilla keinoilla tuotun energian.

  • Tuulivoima. Tuulivoimaa tuotetaan tuulivoimalassa, jossa voimalan turbiini pyörii tuulen avulla. Tuulivoima on täysin hiilidioksidivapaata, mutta tuulivoimaloista aiheutuu jonkin verran maisema- ja meluhaittoja. Tuuli on ehtymätön energianlähde.
  • Vesivoima. Vesivoimaa syntyy, kun virtaava vesi pyörittää vesivoimalan sähkögeneraattoriin kytkettyä turbiinia. Vesivoima on edullinen, luotettava ja päästötön energianlähde ja lähestulkoon täysin kotimainen valinta. Vesivoiman tuottaminen vaatii kuitenkin säännöstelyaltaiden sekä patojen rakentamista. Ongelmia on korjattu esimerkiksi kalateiden rakentamisella.
  • Aurinkoenergia. Aurinkoenergiaa pidetään yhtenä tulevaisuuden vahvimmista vihersähkön tuotantotavoista. Aurinkoenergian tuotannon kustannukset laskevat koko ajan, ja auringosta saatava energia on ehtymätöntä.
  • Biopolttoaineet. Bioenergiaa saadaan polttamalla biomassaa. Polttoaine voi olla esimerkiksi puuta, sellutehtaiden jätelientä tai kotitalousjätettä. Vaikk apuun polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, sitoo bioenergian tuotannossa käytetty puu kasvaessaan saman verran hiilidioksidia ilmakehästä. Kyseessä on siis hiilineutraali vaihtoehto.

Mitä sähköä pistorasiasta tulee?

Pistorasiasta tuleva sähkö on aina sekoitus erilaisia energialähteitä hyödyntävästä sähköstä, samaan tapaan kuin vesijohdon vesi on peräisin monesta eri lähteestä. Sähkönjakeluverkossa kulkevia sähköelektroneja ei voi merkitä, eikä vihreälle sähkölle olisi järkevää rakentaa omaa verkkoa. Käytännössä kaikki eri tavoilla tuotettu energia kaadetaan siis samaan paikkaan.

Vihreän energian tilaajaa ei kuitenkaan vedetä höplästä. Kun ostat vihreää sähköä, muuttuvat tähän samaan paikkaan kaadettavan energian suhteet. Mitä useampi suomalainen ostaa uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa, sitä nopeammin sähkön kokonaistuotanto muuttuu vihreämpään suuntaan.

Sähkön mittaaminen

Sähkön mittauksesta vastaa alueen verkkoyhtiö. Asiakas ei itse omista mittauslaitteistoa, eikä hänellä ole siihen edes oikeutta. Verkkoyhtiöt mittaavat sähkönkulutusta tuntimittauslaitteistolla, jossa mittaustiedot luetaan etäyhteyttä käyttäen.

Sähkösopimusta tehdessä sinun täytyy arvioida vuotuinen sähkönkulutuksesi. Arvion ei tarvitse olla tarkka, ja apuna voi käyttää erilaisia netistä löytyviä laskureita tai arviomalleja.

Omasta sähkönkulutuksesta saa tietoa verkkoyhtiön nettisivujen kautta. Sähkönjakelusta vastaava verkkoyhtiö toimittaa käyttöpaikan mittaustiedot automaattisesti omalle sähkönmyyjällesi. Sähköyhtiötä vaihdettaessa sähkömittaria ei siis vaihdeta.

Vanhan sopimuksen irtisanominen ja uuden solmiminen

Sähkön hintaa kilpailutettaessa uusi sähkönmyyjä hoitaa yleensä vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen. Asia hoidetaan valtakirjan avulla, ja sen allekirjoittaminen tehdään yleensä sopimuksen laatimisen yhteydessä. Kaikki nämä asiat voi hoitaa suoraan netissä. Henkilöllisyys vahvennetaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähkön toimitus alkaa yleensä noin kolmen viikon päästä sopimuksen teosta. Jos olet muuttamassa uuteen asuntoon, kannattaa sopimus tehdä heti, kun muuttopäivä on tiedossa. Jos muutto tulee nopeammin kuin kolmen viikon päästä, onnistuu sopimuksen aloittaminen kuitenkin yleensä myös pikaisemmassa aikataulussa.

Jos sähkösopimus on määräaikainen, voi sen silti kilpailuttaa. Uusi sopimus tulee voimaan heti sen jälkeen, kun määräaikainen sopimus päättyy.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.